т:темплум  

 

а:архива на конкурси:2006/07


Тука можете да ги најдете сите досегашни конкурси,
награди, застапени автори и раскази.


д:досегашни конкурси
н:награди
з:застапени автори
з:застапени раскази
н:наградени раскази
в:ваш избор


:::::::::::::нешто општо:::::::::::::

Добродојдовте на нашиот електролит конкурс. Од левата страна на вашиот екран се наоѓа мени со содржини кои се однесуваат на конкурсот којшто е во тек, а од десната е архивата на сите изминати конкурси.

Што ви нудиме? Објавување во списанието Маргина и објавување во двете годишни книги на Електролит (општата и жанровската). Но, запомнете дека сите ќе бидете објавени на нашиот сајт и дека не мора да го поминувате мачниот процес на барање издавач, молење, клечење, фаќање врски, спонзори... Овој конкурс е од некомерцијален / демократски карактер и се залага за ширење на пишаниот збор и давање можност на младите, неафирмираните и пред сè на тие кои немаат каде да ги објават своите трудови. Замислете го како некој вид заеднички блог/архива на вашите текстови.

Целта ни е да прераснеме во голема архива на текстови која ќе функционира како некој контра/паралелен/виртуелен и динамичен литературен простор и да лансираме млади и неафирмирани, но моќни писателски катапулти кон големиот челичен писателски Титаник, замрзнат и заспан некаде на некоја Антарктадемија и да го распарчиме!

Што бараме од вас? Да праќате текстови и да престанете да велите дека државата, власта, вонземјаните... ви се криви. Еве ви шанса!

    e:електролит конкурс
       
     
  а:актуелен конкурс   а:архива на конкурси
  р:рокови   д:досегашни конкурси
  п:праќање   н:награди
  а:автори   з:застапени автори
  р:раскази   з:застапени раскази
  н:наградени раскази   н:наградени раскази
  в:ваш избор   в:ваш избор
       
       
  д:други текстови   в:вон конкуренција
  п:праќајте ни други текстови (песни, есеи, рецензии...) кои не спаѓаат во рамките на нашиот конкурс...


 
 
     
  в:ваши предлози  
  п:прашања 
  д:дома